Latar Belakang Saya

Foto saya
Shah Alam / Kuala Lumpur, Selangor, Malaysia
Berkhidmat selama 23 tahun di dalam industri perbankanan dan kewangan dan kini mempunyai syarikatnya sendiri di dalam bidang perniagaan pembelajaran. Beliau juga adalah bekas penuntut di Maktab Tentera Di Raja, Sg. Besi Mempunyai cita-cita melahirkan usahawan muda yang mampu bersaing diperingkat global. Mempunyai kelulusan dari Charted Institute of Marketing (UK) dan pernah menghadiri program EMBA didalam International Marketing di Berne University of Applied Science , Switzerland. Beliau juga telah menghasilkan rantaian nilai (value chain) REDAR untuk digunakan dalam perniagaan, motivasi dan pembangunan modal insan. Anda juga boleh menghubunginya di alamat emelnya di zulkarnianmazlan@ymail.com untuk bertukar-tukar fikiran dan pendapat dan memberi pandangan bernas dalam bidang ini. Selain dari perniagaan pendidikan, syarikat beliau juga memberi khidmat nasihat koporat, membantu menubuhkan syarikat, koperasi, yayasan dan perundingan Harta Intelek. Beliau boleh dihubungi melalui telefon sel beliau bernombor 0146430813 (Kuala Lumpur) dan 0138905131 (Kota Kinabalu, Sabah) Anda juga dijemput menjadi rakan facebook dan kumpulan Mandarin Star Group beliau serta JOMBAQDAS

Selasa, 22 September 2009

Asas Rancangan Perniagaan - Format MeCD1.Satu dokumen bertulis yang menerangkan secara menyeluruh tentang perniagaan atau projek yang hendak dijalankan.

2.Merupakan pelan induk perniagaan yang menerangkan kajian-kajian yang telah dibuat dan langkah-langkah yanbg akan diambil pada masa hadapan untuk membangunkan perniagan, ramalan dan jangkaan serta cara-cara pelaksanaan strategi perniagaan
Kegunaan (RP)

• Membolehkan usahawan melihat dan menilai projek secara objektif, kritikal dan praktikal.
• Menjadi garis panduan untuk pengurusan perniagaan.
• Mengkaji dan menilai sama ada projek yang akan dilaksanakan berdayamaju atau sebaliknya.
• Meyakinkan pihak-pihak tertentu terhadap idea-idea perniagaan dan sebagai asas bagi cadangan pembiayaan.
• Mengagihkan sumber-sumber yang terhad dengan lebik baik.

Pengumpulan Maklumat Penyediaan (RP)
• Rekod dan data dalaman sesebuah perniagaan
• Statistik
• Data ekonomi
• Data perdagangan
• Penyelidikan pasaran

Kandungan (RP)
1. Jadual Kandungan
2. Ringkasan eksekutif RP/sinopsis RP
3. Pengenalan
4. Tujuan Penyediaan RP
5. Latar belakang perniagaan/syarikat
6. Latar belakang pemilik
7. Rancangan organisasi/pengurusan
8. Rancangan pemasaran
9. Rancangan pengeluaran/operasi
10. Rancangan kewangan
11. Jadual pelaksanaan projek
12. Rumusan

Penyediaan (RP)

1. Pengenalan

• Nama Syarikat
• Jenis Perniagaan yang diceburi
• barangan/perkhidmatan yang ditawarkan
• lokasi premis
• tarikh perniagaan dimulakan
• latar belakang industri dan tren pasaran
• Senario masa hadapan

2. Tujuan Penyediaan RP

Nyatakan sama ada:
• memohon pembiayaan kewangan dari pihak-pihak tertentu
• merancang pelaksanaan projek baru
• untuk dijadikan garis panduan dalam menguruskan perniagaan
• atau lain-lain tujuan

3. Latar Belakang Perniagaan/Syarikat

• Nama perniagaan
• Alamat, No. Telefon
• Bentuk perniagaan
• Kegiatan utama
• Tarikh mula/hendak memulakan perniagaan
• No. Pendaftaran Perniagaan
• Modal permulaan, modal dibenar
• Nama dan alamat pemegang saham
• Nama bank (jika ada)
• No. Akaun Perniagaan(jika ada)

4. Latar Belakang Pemilik/Ahli Kongsi/Pemegang Saham

• Nama, alamat, no. telefon
• Kelulusan akademik
• Pengalaman/kemahiran

5. Rancangan Organisasi/Pengurusan

• Matlamat dan strategi syarikat
• Struktur/carta syarikat
• Senarai kakitangan pengurusan
• Senarai perjawatan

tanggungjawab setiap jawatan
imbuhan/gaji bagi setiap jawatan

6. Rancangan Pemasaran

• Analisis Pasaran

untuk membuat ramalan jualan yang baik, maka perlu buat analisis keatas pelanggan, pasaran dan barangan/ perkhidmatan.
mengkaji arah aliran pasaran dalam industri bagi perniagaan yang dijalankan.
mengukur saiz pasaran iaitu jumlah potensi pasaran dalam sesuatu kawasan dalam jangkamasa tertentu (eg. setahun).

• Barangan/Perkhidmatan - ciri-ciri serta kelebihan yang dimilikinya serta faedah-faedahnya.
Mengenalpasti pelanggan/pengguna barangan atau perkhidmatan tersebut.
Persaingan bagi barangan/perkhidmatan tersebut.

• Ramalan Jualan
pasaran bagi barangan/perkhidmatan.

• Strategi Pemasaran
Strategi pemasaran secara keseluruhan
bagaimana syarikat akan menghadapi persaingan
kelebihan perniagaan jika dibandingkan dengan pesaing dari segi, kualiti, harga, lokasi, imej dan sebagainya

• Strategi barangan
faktor-faktor yang boleh menarik pelanggan

• Strategi harga
penentuan harga
tawaran harga dan sebagainya.

• Strategi Pengedaran

cara pengedaran dibuat
kos-kos yang terlibat
rancangan jangka pendek dan jangka panjang jualan tersebut

• Strategi promosi

teknik-teknik promosi yang akan dijalankan

Belanjawan pemasaran

7. Rancangan Pengeluaran/Operasi

• Barangan/perkhidmatan yang dikeluarkan termasuk kuantitinya.
• Proses pengeluaran (jika bidang pembuatan)
• Keupayaan pengeluaran
• Rancangan pengeluaran
jumlah pengeluaran
keupayaan maksimum
penyimpanan stok
• Senarai bahan mentah (jika ada)
• Senarai buruh/pekerja terlibat dalam pengeluaran/perkhidmatan
• Pengendalian mesin/peralatan

8. Rancangan Kewangan

Bahagian ini bertujuan untuk mempastikan sejauh mana kebenaran andaian-andaian yang dibuat berkaitan dengan pasaran, jualan dan kos-kos yang terlibat. Ramalan/andaian yang dibuat perlu realistik supaya ia boleh digunakan untuk penilaian dayamaju projek dan juga sebagai alat kawalan belanjawan.
Bahagian ini merangkumi :

• Kos pelaksanaan projek
• Sumber pembiayaan
modal sendiri
pinjaman bank
sewa beli
lain-lain

• Proforma aliran tunai - bulanan dan tahunan (3 - 5 tahun)
• Proforma Penyata Pendapatan - tahunan (3 - 5 tahun)
• Analisis Titik Pulang Modal

9. Jadual Pelaksanaan Projek

Untuk menunjukkan peringkat-peringkat pelaksanaan sesuatu projek.

10. Rumusan/Justifikasi

Memberi alasan kukuh bagi meyakinkan pihak-pihak tertentu tentang dayamaju projek/perniagaan tersebut.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan